ứng tuyển ngay

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin liên hệ

  • Người liên hệ: Phòng nhân sự
  • Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM